Aktuality

9. prosince 2019

Přestavba obecního domu Dřísy

Studie přestavby obecního domu (PDF 3.64 MB)

Zastupitelstvo obce nechalo vypracovat projektovou dokumentaci přestavby obecního domu Dřísy. Stará budova OÚ v ulici Hlavní by byla odstraněna a na jejím místě by byla postavena jednopatrová budova obecního domu se zázemím pro zajištění komunitního života našich občanů. V přízemí je naplánovaná vstupní hala s výtahem, menší sál s podiem a výčepem (bude zrealizován, aby mohl složit i jako tělocvična), WC, šatna, další zázemí k sálu s posezením, kuchyňkou a výdejem občerstvení. V prvním patře bude galerie sálu, větší a menší klubovna, ordinace lékaře, WC a kuchyňka. Cena stavby je bez DPH 19.892.227,70Kč (24.069.595,51Kč s DPH). Obec požádala v únoru 2019 o dotaci z MMR. Bohužel ji nezískala. Příští rok nebou dotace vypsány, budou uspokojeny projekty, které nedostaly dotaci letos. Možná, že se na nás dostane a dotaci získáme.

Přiložená studie je pouze orientační. Barva a typ střechy, fasády a zařízení interieru bude zpřesněno v dokumentaci pro provedení stavby.