Informace dle zákona č. 23/2017 Sb. - Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Rozpočet obce, rozpočtové opatření, střednědobý výhled rozpočtu


Rozpočtové opatření


Závěrečný účet obce


Oznámení


Cecemínsko - Rozpočet 2019

Obec Dřísy