Informace dle zákona č. 23/2017 Sb. - Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Svazek měst a obcí VKM

Rozpočet, Rozpočtové opatření, Střednědobý výhled rozpočtu


Rozpočtové opatření


Závěrečný účet obce


Oznámení


Výroční zprávy


Cecemínsko

Obec Dřísy