Dotace

Rekonstrukce a modernizace části MŠ Dřísy

publicita_na web (PDF 73.07 kB)

V rámci projektu byla zrekonstruována a zmodernizována mateřská škola v obci Dřísy. Nyní je zajištěna kvalitní a současné požadavky splňující technická infrastruktura pod sociálním zázemím a třídami v MŠ spolu s renovací podlah. Díky nákupu vybavení do dvou tříd je mateřská škola modernizovaná.

Obecní organizovaný sběrný dvůr pro obec Dřísy

Přestavba obecního domu Dřísy

Studie přestavby obecního domu (PDF 3.64 MB)

Vizualizace přestavby obecního domu je pouze orientační. Barva střechy, fasády i interiér budovy bude ještě zkonkretizován v dokumentaci pro provedení stavby.

Přístavba zázemí pro ZŠ a MŠ Dřísy

Obec Dřísy získala dotaci z EU na akci: ,,Přístavba zázemí pro základní školu a Mateřskou školu Dřísy" z programu ITI na MMR. Díky této stavbě dojde k zlepšení zázemí současné MŠ, ale nejdůležitější je získání možnosti navýšení kapacity mateřské školy. Souičasně dojde k zlepšení zázemí pro základní školu, neboť v prvním patře přístavby bude vytvořena nářaďovna a zázemí pro veškeré pomůcky na TV.Celá akce stála 2.634.091,57Kč, dotace činí 1.632.018,15Kč.

dotace