Dotace

Obecní organizovaný sběrný dvůr pro obec Dřísy

Přestavba obecního domu Dřísy

Studie přestavby obecního domu (PDF 3.64 MB)

Vizualizace přestavby obecního domu je pouze orientační. Barva střechy, fasády i interiér budovy bude ještě zkonkretizován v dokumentaci pro provedení stavby.

Přístavba zázemí pro ZŠ a MŠ Dřísy

Obec Dřísy získala dotaci z EU na akci: ,,Přístavba zázemí pro základní školu a Mateřskou školu Dřísy" z programu ITI na MMR. Díky této stavbě dojde k zlepšení zázemí současné MŠ, ale nejdůležitější je získání možnosti navýšení kapacity mateřské školy. Souičasně dojde k zlepšení zázemí pro základní školu, neboť v prvním patře přístavby bude vytvořena nářaďovna a zázemí pro veškeré pomůcky na TV.Celá akce stála 2.634.091,57Kč, dotace činí 1.632.018,15Kč.

dotace