Aktuality

18. prosince 2019

Ohlášení Tříkrálové sbírky 2020

Akce proběhne:
1. ledna 2020 – 12. ledna 2020

Ve dnech 1.-12.1.2019 se bude konat ve Dřísech Tříkrálová sbírka 2020. Jejím zřizovatelem je Charita Česká republika, na základě osvědčení Magistrátu hl. města Prahy, ze dne 12.10.2012.


Koordinátor sbírky je Bc. Petr Krejcárek, bytem Tyršova 378/6, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, tel.: 721 876 789.