Zastupitelstvo

Ivana Frajová starostka obce +420 724 790 503
Marcela Podhorová

místostarostka obce

+420 702 103 001
Mgr. Kamila Janáčková      
Bc. Ladislav Jupa    
Irena Kocourková    
Nikola Kolínská    
Ing. Martin Kůla    
Romana Tesařová    
Jaroslava Zlatohlávková