Zastupitelstvo

Ivana Frajová - starostka obce 

(mobil: 724790503)

Vladimír Novotný - místostarosta obce (mobil: 724158798)

Romana Tesařová

NIkola Dytrychová

Dagmar Chalupová

Marcela Podhorová

Pavel Korbel

Václav Toman

Jaroslava Zlatohlávková