Zastupitelstvo

Ivana Frajová - starostka obce 

(mobil: 724790503)

Vladimír Novotný - místostarosta obce (mobil: 724158798)

Dana Flanderková

Petr Klepsa

Nikola Kolínská

Pavel Korbel

Marcela Podhorová

Romana Tesařová

Jaroslava Zlatohlávková