Zajímavosti

Současnost – zajímavosti

Základní občanská vybavenost, která je využívána i okolními obcemi je na velmi dobré úrovni. V obci se nachází škola a školka. Škola je pětitřídní s kapacitou cca 120 dětí, má vlastní tělocvičnu. Mateřská školka má jednu třídu pro cca třicet dětí a je umístěna v budově základní školy. Škola na vlastní školní jídelnu – možnost stravování i ostatních občanů.

Obecní úřad sídlí ve vlastním rekonstruovaném objektu.

Dále se v obci nachází pošta, obchod se smíšeným zbožím, hostinec, hasičská zbrojnice.
Ordinace obvodního lékaře v obci není. Nejbližší je v nedaleké Staré Boleslavi nebo v sousední Lhota, kde je i lékárna.

V obci je fotbalové hřiště. V katastru obce Lhota se nachází krásné a vyhledávané přírodní jezero s nudistickou pláží. Dále je možné navštívit i rekreační prostory pískovny v Konětopech a rekreační oblast Ovčáry.

V obci je vodovod, na který je napojena většina domů. Obec nemá vlastní čističku odpadních vod. Její výstavba se připravuje společně se sousedními obcemi Ovčáry, Nedomice a Sudovo Hlavno. Obec má vlastní hřbitov.
Obec má autobusové spojení s Prahou a Starou Boleslaví vlakové spojení s Mělníkem.
Služby v obci jsou směrovány především do stavebnictví a zemědělství.

Odkaz na média

Články v tisku