Aktuality

9. března 2020

Koronavirus - karanténa pro navrátilce z dovolené

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice a vývoje epidemiologické situace v rámci opatření proti šíření koronaviru způsobující nemoc COVID- 19 se doporučujeme všem školským zařízením (mateřské školy, základní školy a střední školy), aby ti, co se vrátili ze zemí Francie, Španělsko, Německá spolková republika a Rakousko, kde je možný již komunitní přenos nemoci, zůstali v domácí karanténě po dobu 14 dnů od návratu do ČR.
Povinná karanténa se vztahuje na základě mimořádného opatření přijatého 6. 3. 2020 MZ ČR nadále na navrátivší se z Itálie. Děkujeme za respektování tohoto doporučení.
 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny února 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, či v jiných oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění daného regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřili tělesnou teplotu.

Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.