Aktuality

25. března 2021

Sčítání lidu 2021

Co si připravit pro vyplnění formuláře k ,,Sčítání lidu 2021“

Pro přihlášení

 • RČ nebo číslo dokladu (například občanského průkazu nebo pasu) vydaného v ČR a datum narození (viz Možné způsoby ověření pro přihlášení): mít k dispozici tento doklad

 • přes NIA – eidentita.cz: mít např. bankovní identitu, nebo elektronický občanský průkaz, případně další prostředek elektronické identity (více na https://www.eidentita.cz, odkud je možné se přihlásit)

 • přes svou datovou schránku fyzické osoby (ISDS): mít uživatelské jméno a heslo pro přihlášení

  Pro vyplnění údajů o bytě

 • adresu bydliště v rozhodný okamžik (půlnoc z 26. na 27. 3. 2021)

 • velikost bytu v m2

 • číslo bytu, pokud se byt nachází v bytovém domě, případně jméno vlastníka bytu

 • způsob vytápění a zdroj energie / druh paliva k vytápění bytu

  Pro vyplnění dalších osob bydlících společně

 • jméno, příjmení a rok jejich narození

 • pro detailní vyplnění za tyto osoby (nebudou-li vyplňovat samy pomocí odkazu – viz Když vyplňuje více osob) zejména: rodné číslo nebo číslo dokladu vydaného v ČR (například občanského průkazu nebo cestovního pasu) a datum narození, obvyklé bydliště jeden rok před Sčítáním, první obvyklé bydliště po narození.