Aktuality

12. července 2021

Změny v samosprávě obce

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 1. 7. 2021 starostka obce navrhla zastupitelstvu, aby s přihlédnutím k jejímu zdravotnímu stavu byla uskutečněna některá organizační a personální opatření, jimiž budou vytvořeny předpoklady pro zajištění plnění úkolů obce v dalším období, a v zájmu toho navrhla, aby zastupitelstvo obce zvolilo dalšího místostarostu a současně rozhodlo o uvolnění jednoho z místostarostů pro výkon funkce, čímž by byla zajištěna zastupitelnost starostky obce v době její nepřítomnosti.

Zastupitelstvo obce schválilo následující návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce

1.      určuje že v obci Dřísy se volí dva místostarostové
2.      stanovuje způsob zastupování starosty (starostky) obce tak, že místostarostové se označují jako 1. místostarosta a 2. místostarosta s tím, že zastupovat starostu (starostku) obce v době jeho (její) nepřítomnosti bude 1. místostarosta, v době jeho nepřítomnosti 2. místostarosta
3.      rozhodlo, že s účinností od 1.7.2021 bude 1. místostarosta uvolněn pro výkon funkce
4.      volí s účinností od 1.7.2021 do funkce místostarostky paní Nikolu Kolínskou
5.      určuje, že místostarostka paní Nikola Kolínská bude s účinností od 1.7.2021 vykonávat funkci 1. místostarosty
6.      určuje, že dosavadní místostarosta pan Vladimír Novotný bude s účinností od 1.7.2021 vykonávat funkci 2. místostarosty.

Své žádosti, dotazy či připomínky směřujte nyní na místostarostku Nikolu Kolínskou.

   tel.: +420 702 103 001

   email: ou.drisy@seznam.cz