Aktuality

31. srpna 2021

Sběrný dvůr Dřísy

Provozní doba sběrného dvora:


ST 15:00 - 18:00     SO 8:00 - 11:00


Sběrný dvůr se nachází na pozemku par. č. 2034 v k.ú. Dřísy (u čistírny odpadních vod). Pro příjezd ke sběrnému dvoru využívejte komunikaci od obce Lhota.

Sběrný dvůr je určen osobám, které jsou zapojeny do systému zavedeném obcí Dřísy pro nakládání s komunálním odpadem a osobám, které mají v obci Dřísy, popřípadě v k.ú. Dřísy, trvalý pobyt. Sběrný dvůr není určen právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněných k podnikání.

 

Druhy odpadů, které budou přijímány:

 • Drobné elektrospotřebiče
 • Elektroodpad
 • Plast
 • Papír
 • Sklo
 • Nápojové kartony
 • Stavební suť - 200 kg/rok/č.p.
 • Textil
 • Kovový odpad
 • Vyřazený nábytek, dřevo
 • Pneumatiky - z osobních automobilů
 • Velkoobjemový odpad
 • Kanaplné nebezpečné odpady
 • Tuhé nebezpečné odpady

 

Přejímka odpadu

Občan zastaví před vjezdem do areálu a vyhledá obsluhu sběrného dvora. Na požádání bude povinen obsluze sběrného dvora prokázat trvalé bydliště v obci nebo doklad o uhrazení místního poplatku za svoz odpadu v obci (rekreanti). Seznam nezaplacených poplatků bude mít obsluha k dispozici. Údaje o přijatém odpadu budou zaznamenány do provozního deníku.

 Provozní řád sběrného dvora

ikona Obec-Drisy---SD---PR (PDF 791.21 kB)

Ceník sběrného dvora

ikona Ceník odpadů SD Dřísy_2022 (PDF 150 kB)