Aktuality

10. března 2022

Úplná uzavírka silnice č. II/331 k.ú. Stará Boleslav v souvislosti se stavební akcí „Stará Boleslav – oprava komunikace II/331“

 

IV. etapa: km 16,025 – km 15,180 (vč. napojení obchvatu – silnice III/24418)

Termín: 14.03.2022 – 24.04.2022

uzavírka komunikace St. Boleslav IV. etapa.jpg

 

V. etapa: km 15,180 – km 13,900 (mimo křižovatku Lhota)

Termín: 25.04.2022 – 30.06.2022

 uzavírka komunikace St. Boleslav V. etapa.jpg

 

Objízdná trasa je stanovena po silnicích č. II/610, II/101, II/244 a II/331

uzavírka St. Boleslav objízdná trasa.jpg

 

Autobusová doprava během uzavírky

Uzavřeným úsekem silnice II/331 je vedena linka PID 669. Autobusová linka 669 pojede odklonem ze Staré Boleslavi po trase Hlavenec – Kostelní Hlavno – Mečeříž – Kostelní Hlavno – Sudovo Hlavno – Konětopy – Dřísy – Lhota – Borek – Křenek. Do Mečeříže a Křenku opět zajíždí jen část spojů v rozsahu pravidelného provozu. Stále platí tarifní výjimka, která umožňuje cestujícím s předplatní časovou jízdenkou pro tarifní pásmo 4 využít spoje jedoucí přes zastávku Mečeříž, která je zařazena v tarifním pásmu 5, bez doplatku jízdného. Tato výjimka neplatí pro cestující, kteří cestují na jednotlivé jízdenky – v takovém případě je nutné mít zakoupený jízdní doklad pro všechna tarifní pásma, která cestující projíždí. Linka 670 bude po dobu výluky dočasně zrušena. Tato etapa by měla skončit 24. dubna. Poslední etapa bude navazovat a bude odlišná od této etapy. Jízdní řády a informaci k poslední etapě a případné upřesnění termínu bude zveřejněno dodatečně během dubna. Od března 2022 dojde k úplnému zrušení zastávky Hlavenec, U 4 kamenů. Ve zbývajících etapách oprav komunikace nebude pro linku 669 zřízena náhradní zastávka„Hlavenec, U 4 kamenů“.

 linka 669 (1).jpg

linka 669 (2).jpg

ikona linka 669 (PDF 479.59 kB)

IV. etapa – autobusová doprava:

• Linka 669 bude vedena po trase II/610 – D10 – III/2752 – (vybrané spoje III/27211 –

III/2752) – III/24424 – III/10158 – (vybrané spoje přímo do Křenku) – III/24417 – II/331 –

III/24418 – bezejmenná MK v obci Borek – II/331 – III10158.

• Pro linku 669 dojde ke změně sledu zastávek takto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

Aut. st.; Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště; Hlavenec; Kostelní Hlavno, U Pomníku; Mečeříž; Kostelní Hlavno, U Kostela; Sudovo Hlavno; Sudovo Hlavno, Rozcestí k hájence; Konětopy; Dřísy; Dřísy, Žel. st.; Dřísy, U Vily; Lhota; Borek; Křenek, Rozcestí; Křenek.

• Současně bude dočasně zrušena autobusová linka PID 670.

 

V. etapa – autobusová doprava:

• Linka 669 bude vedena po trase II/610 – D10 – III/2752 – (vybrané spoje III/27211 –

III/2752) – III/24424 – III/10158 – (vybrané spoje přímo do Křenku) – (vybrané spoje

II/331 – III/24417 do Lhoty) – III/24417 – II/331 – III10158.

• Pro linku 669 dojde ke změně sledu zastávek takto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

Aut. st.; Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště; Hlavenec; Kostelní Hlavno, U Pomníku; Mečeříž; Kostelní Hlavno, U Kostela; Sudovo Hlavno; Sudovo Hlavno, Rozcestí k hájence; Konětopy; Dřísy; Dřísy, Žel. st.; Dřísy, U Vily; Křenek, Rozcestí; Lhota; Křenek, Rozcestí; Křenek.

• Současně bude dočasně zrušena autobusová linka PID 670.

• Náhradní dopravu pro obec Borek bude zajišťovat autobusová linka X669 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Borek po trase AN Stará Boleslav – MK Josefa Truhláře – II/610 – II/331 – III/24418 a zpět po trase III/24418 – bezejmenná MK v obci Borek – III/24418 – II/331 – II/610 – AN Stará Boleslav. Zastávky této linky budou Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Aut. st.; Borek a zpět Borek; Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, U Hřbitova; Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Aut. st.;