Aktuality

7. července 2022

Včasné vyřízení osobních dokladů před odjezdem do zahraničí

 

V souvislosti s letní turistickou sezónou registruje Ministerstvo vnitra každoročně zvýšený zájem občanů o vydání osobních dokladů, a to především cestovních pasů se strojově čitelnými údaji. V letošním roce je přitom tento zájem enormní i s ohledem na dřívější omezení cestování kvůli pandemii COVID-19. V návaznosti na zvýšený počet žádostí o osobní doklady se tak automaticky prodlužují lhůty pro převzetí vyhotovených osobních dokladů. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s obecními úřady obcí s rozšířenou působností vynakládá veškeré úsilí, aby lhůty byly co nejkratší, ale z důvodu velkého množství počtu podaných žádostí o cestovní pasy se strojově čitelnými údaji se aktuálně blíží té zákonné, tj. 30 kalendářních dnů. U občanských průkazů jsou lhůty pro převzetí podstatně kratší.

Někteří občané žádají o vydání cestovních pasů, přestože by mohli použít jako cestovní doklad občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, protože cestují pouze v rámci Evropské unie nebo do států, které občanské průkazy jako doklad pro cestování uznávají. Například do tradičně nejoblíbenější destinace českých turistů Chorvatska, ale například i do Řecka, Bulharska, Itálie, Španělska a dalších zemí Evropské Unie tak cestovní pas není potřeba. Občanský průkaz přitom mohou mít i děti mladší 15 let.

Zákonná lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní, reálně jsou však lhůty pro převzetí podstatně kratší. Vyhotovit občanský průkaz je možné i ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. V takovém případě je nutné počítat se zvýšeným správním poplatkem, a to 1 000 Kč za občanský průkaz vydaný do 24 hodin (u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského průkazu vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 300 Kč). Pro srovnání u pasů jsou správní poplatky za expresní vyřízení podstatně vyšší, u cestovních pasů se strojově čitelnými údaji činí správní poplatek 6 000 Kč (u občanů mladších 15 let 2 000 Kč) vydaného do 24 hodin pracovního dne a 3 000 Kč u cestovního pasu vydaného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 1 000 Kč).

Vyřízení osobních dokladů před sezónou.jpg