Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2012
NázevVyvěšenoSvěšeno
Oznámení
Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Č.j.: Výst./666/2012 - RD - pí. Rejšková
21.11.201205.12.2012
Oznámení o uložení zásilky pro pana Miroslava Vágnera, č.j.: 6/2012/EO-Z
13.11.201227.11.2012
Oznámení o uložení zásilky pro paní Lenku Vágnerovou, č.j.: 3/2012/EO-Z
13.11.201227.11.2012
Oznámení o uložení zásilky pro paní Lenku Vágnerovou, č.j.: 4/2012/EO-Z
13.11.201227.11.2012
Oznámení o uložení zásilky pro paní Martinu Vágnerovou, č.j.: 5/2012/EO-Z
13.11.201227.11.2012
Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Č.j.: Výst./495/2012 - Rekonstrukce kNN bytovky z TS ME 0778
23.10.201206.11.2012
Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Č.j.: Výst./494/2012 - RD - p. Fousek
20.09.201204.10.2012
Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a změně stavby před dokončením - Č.j.: Výst./468/2012 - tlaková kanalizace
03.09.201217.09.2012
Ostatní
Finanční úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Základní informace o legislativních změnách k 1.1.2013
04.12.201228.02.2013
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2013
12.11.201226.11.2013
Návrh rozpočtu obce Dřísy na rok 2013
12.11.201226.11.2013
Návrh neinvestičních výdajů ZŚ a MŠ Dřísy na rok 2013
12.11.201226.11.2013
Záměr obce Borek - pronájem prostor k provozování obchodu
03.10.201231.10.2012
Závěrečný účet obce Dřísy za rok 2011
16.05.201206.06.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřísy za rok 2011
16.05.201206.06.2012
Vyúčtování čištění odpadních vod pro rok 2012
10.03.201230.03.2012
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
22.01.201205.02.2012
Veřejná vyhláška
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komukacích - u ZŠ a MŠ Dřísy v obci Dřísy
24.08.201207.09.2012
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - na p.p.č. 1053/1 u ZŠ a MŠ Dřísy v obci Dřísy
20.07.201203.08.2012
Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
08.02.201224.02.2012
Rozhodnutí
Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP - Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení na stavbu - Rodinný dům - pí. Rejšková Monika - Č.j.: Výst./666/2012
27.12.201210.01.2013
Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP - Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení na stavbu - Rekonstrukce kNN bytovky z TS ME 0778 Bytovky IE-12-6003806 - Č.j.: Výst./495/2012
07.12.201221.12.2012
Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP - Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení na stavbu - RD - p. Fousek - Č.j.: Výst./494/2012
15.11.201229.11.2012
Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP - Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení na tlakovou kanalizaci - sběrné stoky pro Obec Dřísy - Č.j.: Výst./468/2012
01.10.201215.10.2012
Územní rozhodnutí a stavební povolení, garáž, manž. Čabanovi, kat. území Dřísy - Č.j. Výst:222/2012
19.06.201203.07.2012
Zjišťovací řízení
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje"
22.08.201205.09.2012
Upozornění
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odtranění a okleštění stromoví a jiných porostů
27.09.201211.10.2012
Záměr
Záměr pronájmu pozemku - vinice
11.12.201225.12.2012

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce