Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2018
NázevVyvěšenoSvěšeno
Oznámení
Svazek obcí Cecemínsko - oznámení
21.12.201831.12.2019
Státní pozemkový úřad - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedomice
11.07.201831.12.2019
Státní pozemkový úřad - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedomice
20.06.201831.12.2019
Trvalé uzavření pracoviště řidičských průkazů na adrese Biskupská 7, Praha 1
16.05.201831.07.2018
ZŠ a MŠ Dřísy - seznam přijatých žáků
24.04.201808.05.2018
Ostatní
Svazek měst a obcí VKM - návrh rozpočtu na rok 2019
23.11.201831.12.2018
Svazek měst a obcí VKM - návrh střednědobého výhledu
23.11.201831.12.2019
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy č. 7/2007 ze dne 18.04.2007 uzavřené mezi městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a obcí Dřísy
15.11.201830.11.2018
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2019
08.11.201819.12.2018
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh střednědobého výhledu
08.11.201831.12.2019
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
06.09.201815.11.2018
KoPÚ Nedomice, s částí k.ú. Všetaty, k.ú. Dřísy a k.ú. Ovčáry u Dřís - oznámení o vyložení soupisu nároků
06.08.201820.08.2018
Exekutorský úřad Praha - východ - Dražební vyhláška č.j.: 054 EX 1550/09-455
12.07.201821.08.2018
Informovaný souhlas občanů se zpracováním osobních údajů za účelem informování prostřednictvím služby SMS InfoKanál
23.05.201806.06.2030
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - seznam pozemků v k.ú. Dřísy k 1.2.2018
11.04.201825.04.2018
Svazek měst a obcí VKM - Návrh Závěrečného účtu za rok 2017
23.03.201830.05.2018
DSO Cecemínsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2017
19.03.201804.04.2018
Veřejná vyhláška
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - č.j: OŽP - 112139/2018-PROMI
31.12.201815.01.2019
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení - č.j: OD-106733/2018-KATJA
06.12.201821.12.2018
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí - Pozvánka k ústnímu jednání - č.j.: OŽP-93955/2018-PROMI
05.12.201819.12.2018
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy probozu na pozemních komuniíkacích - č.j: OD-94016/2018-KATJA
05.11.201819.11.2018
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy probozu na pozemních komuniíkacích - č.j: OD-89115/2018-KENJI
17.10.201831.10.2018
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy probozu na pozemních komuniíkacích - č.j: OD-82429/2018-MASPE
01.10.201815.10.2018
Obecní úřad Konětopy - Veřejná vyhláška - Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Konětopy
05.09.201816.10.2018
Nařízení Středočeského kraje č. 2/2018
04.09.201818.09.2018
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku
26.08.201825.09.2018
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Oznámení o zahájení stavebního řízení -
06.08.201820.08.2018
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy probozu na pozemních komuniíkacích - č.j: OD-60577/2018-KATJA
12.07.201826.07.2018
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy probozu na pozemních komuniíkacích - č.j: OD-49805/2018-MASPE
08.06.201822.06.2018
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy probozu na pozemních komuniíkacích - č.j: OD-48761/2018-MASPE
06.06.201820.06.2018
Oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nedomice, s částí k.ú. Všetaty
16.05.201831.05.2018
Finanční úřad pro Středočeský kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
27.04.201828.05.2018
Finanční úřad pro Středočeský kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
11.04.201811.05.2018
Zápis
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dřísy konaného dne 1.11.2018
08.11.201831.12.2022
Záměr
Záměr pachtu vinice
01.10.201803.12.2018
Záměr pachtu pozemků u Lhoty
14.09.201802.10.2018
Záměr směny pozemků 1
17.08.201830.06.2019
Záměr směny pozemků 2
17.08.201830.06.2019
Záměr prodeje obecního pozemku
12.04.201830.06.2018
Záměr pachtu pozemků 1
22.03.201830.04.2018
Záměr pachtu pozemků 3
22.03.201830.04.2018
Záměr pachtu pozemků 2
22.03.201830.04.2018
Záměr pachtu pozemku p.č.2179
19.03.201804.04.2018
Program zasedání zastupitelstva obce
Program zasedání č.2, které se bude konat v pondělí 3.12.2018 od 18.00 hodin
26.11.201810.12.2020
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Dřísy
24.10.201807.11.2018
Program zasedání č.7, které se bude konat ve středu 5.9.2018 od 19.00 hodin
29.08.201812.09.2020
Program zasedání č.6, které se bude konat v pondělí 2.7.2018 od 19.00 hodin
25.06.201831.12.2020
Program zasedání č.5, které se bude konat v pondělí 4.6.2018 od 18.00 hodin
28.05.201812.06.2020
Program zasedání č.4, které se bude konat ve čtvrtek 10.5.2018 od 18.00 hodin
03.05.201831.12.2020
Rozpočet obce, rozpočtové opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Střednědový výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dřísy
05.12.201831.12.2019
Rozpočtové opatření č. 6
04.12.201831.12.2018
Schválený rozpočet obce Dřísy na rok 2019 (dle §)
04.12.201831.12.2019
Obec Dřísy - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 -2021
04.12.201831.12.2019
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Dřísy na rok 2019
04.12.201831.12.2019
Obec Dřísy - návrh rozpočtu na rok 2019
14.11.201804.12.2018
Obec Dřísy - návrh střednědobého výhledu rozpočtu
14.11.201804.12.2018
ZŠ a MŠ Dřísy - návrh rozpočtu na rok 2019
14.11.201804.12.2018
Rozpočtové opatření č. 5
12.09.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 4
09.07.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 3
16.05.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 2
12.03.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 1
14.02.201831.12.2018
Volby do Zastupitelstva obce Dřísy, konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce
09.10.201831.12.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
21.08.201806.10.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
06.08.201806.10.2018
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Dřísy na příští volební období
03.07.201807.11.2018
Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele/ky ZŠ MŠ Dřísy
12.03.201830.04.2018
Závěrečný účet obce
Obec Dřísy - Závěrečný účet za rok 2017
06.04.201820.04.2019
Obec Dřísy - Návrh závěrečného účtu za rok 2017
28.02.201805.04.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřísy za rok 2017
28.02.201810.04.2019
Volba prezidenta České republiky
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
15.01.201828.01.2018

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce