Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2013
NázevVyvěšenoSvěšeno
Výzva k převzetí písemnosti - p. Němec
15.11.201302.12.2013
Návrh rozpočtu DSO Cecemísnko na rok 2014
12.11.201304.12.2013
Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů ZŠ a MŠ Dřísy na rok 2014
11.11.201326.11.2013
Návrh rozpočtu Obce Dřísy na rok 2014
11.11.201326.11.2013
Uzavření pracoviště dopravně správních agend - registr vozidel a evidence řidičů
08.11.201314.11.2013
Oznámení o době a místě konání voleb
10.10.201326.10.2013
Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu "Obec Ovčáry - Tlaková kanalizace"
08.10.201323.10.2013
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
23.09.201326.10.2013
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
23.09.201315.11.2013
Oznámení o uložení zásílky - Jan Lafek (1976)
23.09.201307.10.2013
Obec Dřísy - Záměr pronájmu pozemku
15.09.201301.10.2013
Obec Dřísy - Záměr prodeje pozemku
15.09.201301.10.2013
Obec Dřísy - Záměr pronájmu pozemků
15.09.201301.10.2013
Městský úřad Kadaň, obecní živnostenský úřad - Výzva k převzetí písemnosti - p. Josef Něměc
12.08.201328.08.2013
Úřad městyse Všetaty - Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna - R. Klement - Č.j: Výst./390/2013
04.07.201318.07.2013
Úřad pro civilní letectví - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Vodochody - č.j. 2133-13-701
21.06.201305.07.2013
Obec Dřísy - Záměr pronájmu pozemku - vinice
18.06.201303.07.2013
Obec Dřísy - Záměr - prodej pozemků
18.06.201303.07.2013
Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP - Rozhodnutí o umístění stavby - RD - Ing. Majliš, č.j.: Výst./94d/2013
24.05.201308.06.2013
Anketa - dotace na pořízení kotle
22.05.201305.06.2013
Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutí o umístění stavby - Dřísy, rekonstrukce vedení kNN od TS Dílny k čp. 39 - č.j.: Výst./808d/2012
15.05.201330.05.2013
Finanční úřad - Mimořádná otevírací doba pokladny
15.05.201329.05.2013
Obec Dřísy - Záměr - pronájem pozemku
15.05.201330.05.2013
Seznam přijatých uchazečů do MŠ Dřísy
29.04.201313.05.2013
Veřejný vyhláška - Daň z nemovitosti na rok 2013
29.04.201330.05.2013
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Veřejné projednání návrhu územního plánu Konětopy (úprava dle §188 z. 183/2006)
22.04.201306.05.2013
Oznámení o uložení zásilky - č.j. 2/2013/EO-Z-3 - pan František Šofr
17.04.201301.05.2013
Úřad městyse Všetaty - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
04.04.201318.04.2013
Závěrečný účet obce Dřísy za rok 2012
18.03.201318.03.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřísy za rok 2012
18.03.201318.03.2014
Obec Dřísy - ZÁMĚR - Směna pozemků
15.03.201331.03.2013
Obec Dřísy - ZÁMĚR - Pronájem pozemků
15.03.201331.03.2013
Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2012
13.03.201328.03.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2012
13.03.201328.03.2013
Závěrečný účet svazku VKM včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku a návrhu rozpočtu na r. 2013
08.03.201323.03.2013
Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP - Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení na stavbu - Rodinný dům - p. Jakub Polášek - Č.j.: Výst./780d/2012
08.03.201323.03.2013
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí - Rozhodnutí o povolení prodloužení termínu dokončení stavby - ČOV a tlaková kanalizace v obci Dřísy - Čj. 100/59921/2012
04.03.201319.03.2013
ZŠ a MŚ Dřísy - Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku
05.02.201321.02.2013
Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Č.j.: Výst./780b/2012 - RD - p. Polášek
23.01.201307.02.2013
Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce
18.01.201330.06.2013
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prazidenta
14.01.201331.01.2013
Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi - Zřízení nových datových schránek finančních úřadů a jejich územních pracovišť a nových bankovních účtů pro placení daní
09.01.201331.03.2013
Oznámení o uložení zásilky pro paní Lenku Vágnerovou, č.j.: 3/2012/EO-Z-4
07.01.201321.01.2013
Oznámení o uložení zásilky pro paní Lenku Vágnerovou, č.j.: 4/2012/EO-Z-4
07.01.201321.01.2013
Oznámení o uložení zásilky pro paní Martinu Vágnerovou, č.j.: 5/2012/EO-Z-4
07.01.201321.01.2013
Oznámení o uložení zásilky pro pana Miroslava Vágnera, č.j.: 6/2012/EO-Z-4
07.01.201321.01.2013
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí - VYHLÁŠKA - Usnesení o prodloužení termínu dokončení stavby ČOV Dřísy a splašková kanalizace Dřísy - Č.j.: 100/59921/2012 - ozn.
07.01.201321.01.2013

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce