Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2019
NázevVyvěšenoSvěšeno
Výběrová řízení
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředníka územního samosprávného celku na pozici účetní obce.
29.03.201927.05.2019
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředníka územního samosprávného celku na pozici účetní obce.
20.02.201930.03.2019
Oznámení
Oznámení o zveřejnění
18.12.201901.01.2020
Svazek obcí Cecemínsko - Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2018
28.06.201930.06.2020
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu svazku měst a obcí VKM
13.05.201930.06.2020
Svazek měst a obcí VKM - Oznámení o zveřejnění Rozpočtu na rok 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu
08.01.201931.12.2019
Ostatní
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Značka: 14LH22476/2019-16212
09.12.201931.12.2019
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
02.12.201914.02.2020
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem - Mělník
15.06.201915.07.2019
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru: Optimalizace traťového úseku Lysá nad labem-Mělník
10.06.201912.07.2019
Návrh závěrečného účtu svazku obcí Cecemínsko za rok 2018
16.04.201930.06.2020
Návrh Závěrečného účtu svazku měst a obcí VKM
10.04.201930.06.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku měst a obcí VKM za rok 2018
10.04.201930.06.2020
Veřejná vyhláška
Obecně závazná vyhláška č.2/2019
15.12.201931.12.2020
Obecně závazná vyhláška č.1/2019
13.12.201931.12.2020
Veřejná vyhláška - oznámení
07.10.201918.11.2019
Veřejná vyhláška
26.04.201927.05.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
24.04.201908.05.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení školského obvodu
24.04.201910.05.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu stanovení školského obvodu pro obec Polerady
08.04.201930.06.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
03.04.201917.04.2020
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - sp.zn.: OD-25160/2018-KATJA
24.01.201909.02.2019
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy probozu oprava a údržba silnic II. a III. třídy v působnosti správního úřadu Brandýs nad Labem - Stará Bolesla pro rok 2019
15.01.201930.01.2019
Rozhodnutí
Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení
07.10.201925.10.2019
Zákaz vstupu do lesů
01.10.201902.01.2020
Záměr
Záměr pachtu pozemku p.č. 1725
19.11.201931.12.2019
Záměr prodeje pozemků
18.11.201931.12.2019
Záměr pachtu pozemku p.č. 2139
18.11.201931.12.2019
Záměr pachtu pozemku p.č. 1832
18.11.201931.12.2019
Záměr prodeje obecních pozemků
14.10.201931.12.2019
Záměr prodeje obecního pozemku
17.07.201931.08.2019
Záměr pronájmu pozemku
17.06.201931.12.2019
Záměr pronájmu obecního pozemku
18.04.201931.12.2019
Program zasedání zastupitelstva obce
Program zasedání č.12, které se bude konat v úterý 17.12.2019 od 18.00 hodin
09.12.201931.12.2019
Program zasedání č.11, které se bude konat ve středu 11.12.2019 od 18.00 hodin
03.12.201931.12.2019
Program zasedání č.10, které se bude konat ve středu 6.11.2019 od 18.00 hodin
30.10.201931.12.2019
Program zasedání č.9, které se bude konat v pondělí 2.10.2019 od 18.00 hodin
25.09.201931.12.2019
Program zasedání č.8, které se bude konat v pondělí 9.9.2019 od 18.00 hodin
02.09.201931.12.2019
Program zasedání č.7, které se bude konat ve středu 12.8.2019 od 18.00 hodin
05.08.201931.12.2019
Program zasedání č.6, které se bude konat ve středu 17.7.2019 od 18.00 hodin
09.07.201931.12.2019
Program zasedání č.5, které se bude konat ve středu 3.7.2019 od 18.00 hodin
26.06.201931.12.2019
Program zasedání č.4, které se bude konat ve středu 5.6.2019 od 18.00 hodin
29.05.201931.12.2019
Program zasedání č.3, které se bude konat v pondělí 6.5.2019 od 18.00 hodin
29.04.201931.12.2019
Program zasedání č.2, které se bude konat ve středu 6.3.2019 od 18.00 hodin
22.02.201931.12.2020
Program zasedání č.1, které se bude konat ve středu 6.2.2019 od 18.00 hodin
30.01.201914.02.2020
Rozpočet obce, Střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočet obce na rok 2020
19.12.201931.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022
19.12.201931.12.2020
Rozpočet ZŠ a MŠ Dřísy na rok 2020
19.12.201931.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dřísy na roky 2020,2021 a 2022
19.12.201931.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022
25.11.201931.12.2020
Návrh rozpočtu obce na rok 2020
25.11.201931.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazek obcí Cecemínsko 2021- 2023
20.11.201931.12.2020
Návrh rozpočtu Svazek obcí Cecemínsko, rok 2020
20.11.201931.12.2020
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ
12.11.201919.12.2020
Návrh - Rozpočet na rok 2020 ZŠ a MŠ
12.11.201931.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - VKM
12.11.201931.12.2020
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2020
12.11.201931.12.2020
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 6/2019
20.12.201931.12.2020
Rozpočtové opatření č. 5/2019
03.10.201931.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019
12.08.201931.12.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019
06.06.201931.12.2019
Rozpočtové opatření č.2/2019
10.05.201931.12.2019
Rozpočtové opatření č.1/2019
15.02.201931.12.2019
Závěrečný účet obce
Závěrečný účet obce za rok 2018
06.06.201930.06.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřísy za rok 2018
05.04.201930.06.2020
Obec Dřísy - Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018
05.04.201930.06.2020
Volby do Evropského parlamentu konané ve Dnech 24. a 25.května 2019
Informace pro voliče
29.04.201931.05.2019
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
29.04.201931.05.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
03.04.201931.12.2019
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků ve volbách do Evropského parlamentu
03.04.201931.12.2020

RSS Odběr RSS





Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce