Zastupitelstvo

Ivana Frajová starostka obce +420 724 790 503
Nikola Kolínská 1. místostarostka obce +420 702 103 001
Vladimír Novotný 2. místostarosta obce +420 724 158 798
Dana Flanderková    
Petr Klepsa    
Pavel Korbel    
Marcela Podhorová    
Romana Tesařová    
Jaroslava Zlatohlávková