Samospráva

Obecní úřad Dřísy

Ivana Frajová
uvolněná starostka

+420 724 790 503                     starostka@drisy.cz 

Marcela Podhorová
uvolněná místostarostka

 +420 702 103 001                    mistostarostka@drisy.cz

Pavlína Roštová
úřednice

+420 326 971107 107                     ou.drisy@seznam.cz

Jana Machková
matrikářka

 +420 326 971 107                    ou.drisy@seznam.cz

Eva Klášterková
zastupující účetní

 

 

Zastupitelstvo obce

Frajová Ivana

 

Janáčková Kamila

 

Klepsa Petr

 

Kocourková Irena

 

Kolínská Nikola

 

Kůla Martin

 

Podhorová Marcela

 

Tesařová Romana

 

Zlatohlávková Jaroslava