Samospráva

Obecní úřad Dřísy

Ivana Frajová
uvolněná starostka

+420 724 790 503                     ou.drisy@seznam.cz

Nikola Kolínská
uvolněná 1. místostarostka

 +420 702 103 001                    ou.drisy@seznam.cz

Vladimír Novotný
neuvolněný 2. místostarosta

+420 724 158 798                     ou.drisy@seznam.cz

Monika Tischlerová
úřednice

+420 326 971 107                     ou.drisy@seznam.cz

Jana Machková
matrikářka

 +420 326 971 107                    ou.drisy@seznam.cz

Eva Klášterková
zastupující účetní

 

 

Zastupitelstvo obce

Flanderková Dana

 

Frajová Ivana

 

Klepsa Petr

 

Kolínská Nikola

 

Korbel Pavel

 

Novotný Vladimír

 

Podhorová Marcela

 

Tesařová Romana

 

Zlatohlávková Jaroslava