Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2023
NázevVyvěšenoSvěšeno
Ostatní
Zveřejnění seznamu nedostatečně idetifikovaných vlastníků
01.03.202301.01.2024
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
12.09.202301.01.2024
Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Dřísy, školní rok 2023/2024
03.05.202331.12.2023
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Ovčáry
28.01.202311.02.2023
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Křenek, z.s.
09.01.202323.01.2023
Veřejná vyhláška
Obecně závazná vyhláška obce Dřísy č. 1/2023
23.02.202330.06.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd
31.08.202315.09.2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy
22.08.202306.09.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
31.05.202315.06.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
25.05.202308.06.2023
Veřejná vyhláška
21.04.202325.05.2023
Veřejná vyhláška
17.04.202303.05.2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
13.03.202328.03.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
20.02.202306.03.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
06.02.202320.02.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
02.01.202316.01.2023
Zápis
Zápis č. 2/2022 - nové ZO
09.02.202331.12.2023
Zápis č.3/2022 - nové ZO
09.02.202331.12.2023
Zápis č. 1/2023
01.03.202331.12.2023
Zápis č. 2/2023
27.03.202331.12.2023
Zápis č. 3/2023
22.05.202331.12.2023
Zápis č. 4/2023
08.09.202331.12.2023
Zápis č. 5/2023
11.09.202331.12.2023
Záměr
Směna pozemků
13.09.202324.10.2023
Pacht pozemku - vinice ,,a
01.07.202330.09.2023
Záměr pronájmu nebytových prostor v Obecním domě - ordinace lékaře
08.06.202315.08.2023
Pacht pozemku - vinice
12.04.202330.06.2023
Záměr prodeje pozemku par.č. 549/76
31.05.202321.06.2023
Záměr pronájmu a provozování nebytového prostoru v Obecním domě
12.04.202303.05.2023
Záměr pronájmu nebytových prostor
01.03.202311.04.2023
Záměr pachtu pozemku
23.02.202331.03.2023
Záměr promájmu pozemků
24.02.202320.03.2023
Záměr pronájmu obecních pozemků
07.02.202321.02.2023
Program zasedání zastupitelstva obce
Pozvánka na zasedání č.1 Zastupitelstva obce Dřísy
03.01.202331.12.2023
Pozvánka na zasedání č.2 Zastupitelstva obce Dřísy
14.02.202331.12.2023
Pozvánka na zasedání č.3 Zastupitelstva obce Dřísy
04.04.202331.12.2023
Pozvánka na zasedání č.4 Zastupitelstva obce Dřísy
22.05.202331.12.2023
Pozvánka na zasedání č. 5 Zastupitelstva obce Dřísy
18.06.202331.12.2023
Pozvánka na zasedání č.6 Zastupitelstva obce Dřísy
04.09.202331.12.2023
Rozpočet obce, Střednědobý výhled rozpočtu
Schválený Rozpočet obce Dřísy na rok 2023
02.01.202331.12.2023
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023 - 2025
02.01.202331.12.2023
Rozpočet ZŠ a MŠ Dřísy na rok 2023
02.01.202331.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dřísy na roky 2024 -2025
02.01.202331.12.2023
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 1/2023
01.02.202331.01.2024
Rozpočtové opatření č.2/2023
28.02.202331.01.2024
Rozpočtové opatření č. 3/2023
28.04.202331.01.2024
Rozpočtové opatření č.4/2023
12.06.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 5/2023
03.07.202331.12.2023
Závěrečný účet obce
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2022
27.06.202330.06.2024
Obec Dřísy - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
28.02.202328.06.2023
Volba prezidenta České republiky
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku
28.01.202311.02.2023
Telefonní číslo pro žadatele v izolaci/karanténě z důvodu nemoci COVID-19 o zvláštní přenosnou volební schránku
03.01.202328.01.2023
Výsledky voleb prezidenta ČR konaných ve dnech 13.-14.1.2023
14.01.202328.01.2023
Telefonní č. pro žadatele v IZOLACI/KARANTÉNĚ z důvodu nemoci COVID-19 o zvláštní přenosnou volební schránku
18.01.202328.01.2023
SO Cecemínsko, svazek VKM
Návrh Závěrečného účtu SO Cecemínsko za rok 2022 včetně všech příloh
26.04.202330.06.2024
Oznámení o zveřejnění - závěrečný účet za rok 2022
15.05.202330.06.2024
SO Cecemínsko - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 a Rozpočet na rok 2023
02.01.202331.12.2023
SO VKM - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
11.04.202312.05.2023
Výroční zpráva
Výroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací
28.02.202314.03.2023

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce