Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2020
NázevVyvěšenoSvěšeno
Oznámení
Vyhlášení nouzového stavu
12.03.202031.03.2020
Úprava úředních hodin od 12.10.2020
12.10.202031.12.2020
Oznámení o zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce chodníků v obci Dřísy - 4.etapa
16.07.202030.07.2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
07.09.202021.09.2020
Oznámení o schválení Závěrečného účtu SO VKM za rok 2019
29.09.202030.06.2021
Oznámení o schválení Závěrečného účtu SO Cecemínsko za rok 2019
06.07.202030.06.2021
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje
17.09.202004.10.2020
Oznámení - svolání závěrečného jednání - KoPÚ Nedomice
12.08.202014.09.2020
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí
02.03.202017.03.2020
Ostatní
Vyhlášení nařízení rady města
07.05.202031.10.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
01.07.202016.07.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 84. - 90.
15.03.202030.04.2020
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
22.01.202024.03.2020
Usnesení
15.01.202019.03.2020
Školení okrskové volební komise
10.09.202024.09.2020
Souhlas se změnou termínu rozhodnutí
10.06.202025.06.2020
Seznam uchazečů do MŠ pro škol.rok 2020-2021 - doplňkové řízení
12.06.202027.06.2020
Provozní doba ZŠ a MŠ Dřísy od 18.12.2020
15.12.202004.01.2021
Program zasedání č. 9, které se bude konat 14.12.2020 v 18:00 hodin
07.12.202031.12.2020
Objížďka přes obec
25.06.202031.08.2020
Nedostatečně zapsané osoby v katastru nemovitostí
30.03.202030.06.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Svazek měst a obcí VKM
13.05.202030.06.2020
Dražební vyhláška 24.9.2020
18.08.202025.09.2020
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhlášky - Opatření obecné povahy
10.06.202025.06.2020
Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
27.02.202031.07.2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
06.04.202031.12.2022
Veřejná vyhláška Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí
21.09.202007.10.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení - nové projednání
22.07.202006.08.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu zadání Změny č.5 ÚPnSÚ Dřísy
15.09.202014.10.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích
11.11.202031.12.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
15.01.202031.01.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
15.01.202031.01.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
25.05.202008.06.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
11.08.202026.08.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
17.08.202002.09.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
11.09.202027.09.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
03.10.202019.10.2020
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
09.04.202011.05.2020
Veřejná vyhláška
27.04.202027.05.2020
Rozhodnutí - veřejná vyhláška
Značka: SZ_011528/2020/KUSK-DOP/Svo
19.03.202004.04.2020
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice III/10158 v k.ú. Dřísy
Značka: OD-6774/2020 MASPE
19.03.202004.04.2020
Zápis
Zápis č.8/2020
21.12.202031.12.2021
Zápis č.7/2020
09.11.202031.12.2021
Zápis č.6/2020
08.11.202031.12.2021
Zápis č.5/2020
02.09.202031.12.2021
Zápis č.4/2020
29.06.202031.12.2021
Zápis č.3/2020
31.05.202031.12.2021
Zápis č.2/2020
09.04.202031.12.2021
Zápis č.1/2020
01.04.202031.12.2021
Rozhodnutí
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace
25.05.202008.06.2020
Rozhodnutí - Stavební povolení na akci: ,,Rekonstrukce chodníků v obci Dřísy - 4.etapa
24.08.202008.09.2020
Záměr
Záměr vložení majetku obce -II. a III.etapy tlakové kanalizace do hospodaření svazku obcí Cecemínsko
06.10.202014.12.2020
Záměr pachtu vinice na Cecemíně
25.09.202011.11.2020
Záměr pachtu vinice na Cecemíně
11.11.202030.11.2020
Záměr pachtu vinic na Cecemíně
25.09.202011.11.2020
Záměr pachtu vinic na Cecemíně
11.11.202030.11.2020
Program zasedání zastupitelstva obce
Změna termínu zasedání zastupitelstva - program č.1
03.02.202031.12.2020
Program zasedání č.8, které se bude konat v pondělí 9.11.2020 od 18.00 hodin
02.11.202031.12.2020
Program zasedání č.7, které se bude konat v pondělí 5.10.2020 od 18.00 hodin
28.09.202031.12.2020
Program zasedání č.6, které se bude konat ve středu 2.9.2020 od 18.00 hodin
25.08.202031.12.2020
Program zasedání č.5, které se bude konat v pondělí 22.6.2020 od 18.00 hodin
15.06.202031.12.2020
Program zasedání č.4, které se bude konat v pondělí 18.5.2020 od 18.00 hodin
11.05.202031.12.2020
Program zasedání č.2, které se bude konat ve středu 1.4.2020 od 19.00 hodin
25.03.202009.04.2020
Program zasedání č. 9, které se bude konat 14.12.2020 v 18:00 hodin
07.12.202031.12.2020
Program zasedání č. 3
28.04.202031.12.2020
Rozpočet obce, Střednědobý výhled rozpočtu
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí VKM na rok 2021 - 2023
23.11.202031.12.2020
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Dřísy na rok 2021 - 2023
23.11.202015.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 - ZŠ a MŠ Dřísy
10.11.202031.12.2020
Návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ Dřísy na rok 2021
10.11.202031.12.2020
Návrh Rozpočtu svazku obcí VKM na rok 2021
23.11.202031.12.2020
Návrh Rozpočtu svazku obcí Cecemínsko na rok 2021
23.11.202031.12.2020
Návrh Rozpočtu obce Dřísy na rok 2021
23.11.202015.12.2020
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.4/2020
28.09.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020
10.11.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020
13.10.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020
26.06.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020
01.04.202031.12.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
13.02.202031.12.2020
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2020
01.04.202001.05.2020
Závěrečný účet obce
Závěrečný účet za rok 2019
29.06.202030.06.2021
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Cecemínsko za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019
07.04.202031.12.2020
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
19.05.202031.12.2020
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje
Volby 2020
03.10.202017.10.2020
Výroční zpráva
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
26.02.202031.12.2021

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce