Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2018
NázevVyvěšenoSvěšeno
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - č.j: OŽP - 112139/2018-PROMI
31.12.201815.01.2019
Svazek obcí Cecemínsko - oznámení
21.12.201831.12.2019
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení - č.j: OD-106733/2018-KATJA
06.12.201821.12.2018
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí - Pozvánka k ústnímu jednání - č.j.: OŽP-93955/2018-PROMI
05.12.201819.12.2018
Střednědový výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dřísy
05.12.201831.12.2019
Rozpočtové opatření č. 6
04.12.201831.12.2018
Schválený rozpočet obce Dřísy na rok 2019 (dle §)
04.12.201831.12.2019
Obec Dřísy - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 -2021
04.12.201831.12.2019
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Dřísy na rok 2019
04.12.201831.12.2019
Program zasedání č.2, které se bude konat v pondělí 3.12.2018 od 18.00 hodin
26.11.201810.12.2020
Svazek měst a obcí VKM - návrh rozpočtu na rok 2019
23.11.201831.12.2018
Svazek měst a obcí VKM - návrh střednědobého výhledu
23.11.201831.12.2019
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy č. 7/2007 ze dne 18.04.2007 uzavřené mezi městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a obcí Dřísy
15.11.201830.11.2018
Obec Dřísy - návrh rozpočtu na rok 2019
14.11.201804.12.2018
Obec Dřísy - návrh střednědobého výhledu rozpočtu
14.11.201804.12.2018
ZŠ a MŠ Dřísy - návrh rozpočtu na rok 2019
14.11.201804.12.2018
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2019
08.11.201819.12.2018
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh střednědobého výhledu
08.11.201831.12.2019
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dřísy konaného dne 1.11.2018
08.11.201831.12.2021
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy probozu na pozemních komuniíkacích - č.j: OD-94016/2018-KATJA
05.11.201819.11.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Dřísy
24.10.201807.11.2018
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy probozu na pozemních komuniíkacích - č.j: OD-89115/2018-KENJI
17.10.201831.10.2018
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce
09.10.201831.12.2019
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy probozu na pozemních komuniíkacích - č.j: OD-82429/2018-MASPE
01.10.201815.10.2018
Záměr pachtu vinice
01.10.201803.12.2018
Záměr pachtu pozemků u Lhoty
14.09.201802.10.2018
Rozpočtové opatření č. 5
12.09.201831.12.2018
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
06.09.201815.11.2018
Obecní úřad Konětopy - Veřejná vyhláška - Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Konětopy
05.09.201816.10.2018
Nařízení Středočeského kraje č. 2/2018
04.09.201818.09.2018
Program zasedání č.7, které se bude konat ve středu 5.9.2018 od 19.00 hodin
29.08.201812.09.2020
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku
26.08.201825.09.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
21.08.201806.10.2018
Záměr směny pozemků 1
17.08.201830.06.2019
Záměr směny pozemků 2
17.08.201830.06.2019
KoPÚ Nedomice, s částí k.ú. Všetaty, k.ú. Dřísy a k.ú. Ovčáry u Dřís - oznámení o vyložení soupisu nároků
06.08.201820.08.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
06.08.201806.10.2018
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Oznámení o zahájení stavebního řízení -
06.08.201820.08.2018
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy probozu na pozemních komuniíkacích - č.j: OD-60577/2018-KATJA
12.07.201826.07.2018
Exekutorský úřad Praha - východ - Dražební vyhláška č.j.: 054 EX 1550/09-455
12.07.201821.08.2018
Státní pozemkový úřad - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedomice
11.07.201831.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4
09.07.201831.12.2018
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Dřísy na příští volební období
03.07.201807.11.2018
Program zasedání č.6, které se bude konat v pondělí 2.7.2018 od 19.00 hodin
25.06.201831.12.2020
Státní pozemkový úřad - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedomice
20.06.201831.12.2019
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy probozu na pozemních komuniíkacích - č.j: OD-49805/2018-MASPE
08.06.201822.06.2018
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy probozu na pozemních komuniíkacích - č.j: OD-48761/2018-MASPE
06.06.201820.06.2018
Program zasedání č.5, které se bude konat v pondělí 4.6.2018 od 18.00 hodin
28.05.201812.06.2020
Informovaný souhlas občanů se zpracováním osobních údajů za účelem informování prostřednictvím služby SMS InfoKanál
23.05.201806.06.2030
Oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nedomice, s částí k.ú. Všetaty
16.05.201831.05.2018
Trvalé uzavření pracoviště řidičských průkazů na adrese Biskupská 7, Praha 1
16.05.201831.07.2018
Rozpočtové opatření č. 3
16.05.201831.12.2018
Program zasedání č.4, které se bude konat ve čtvrtek 10.5.2018 od 18.00 hodin
03.05.201831.12.2020
Finanční úřad pro Středočeský kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
27.04.201828.05.2018
ZŠ a MŠ Dřísy - seznam přijatých žáků
24.04.201808.05.2018
Záměr prodeje obecního pozemku
12.04.201830.06.2018
Finanční úřad pro Středočeský kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
11.04.201811.05.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - seznam pozemků v k.ú. Dřísy k 1.2.2018
11.04.201825.04.2018
Obec Dřísy - Závěrečný účet za rok 2017
06.04.201820.04.2019
Svazek měst a obcí VKM - Návrh Závěrečného účtu za rok 2017
23.03.201830.05.2018
Záměr pachtu pozemků 1
22.03.201830.04.2018
Záměr pachtu pozemků 3
22.03.201830.04.2018
Záměr pachtu pozemků 2
22.03.201830.04.2018
DSO Cecemínsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2017
19.03.201804.04.2018
Záměr pachtu pozemku p.č.2179
19.03.201804.04.2018
Rozpočtové opatření č. 2
12.03.201831.12.2018
Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele/ky ZŠ MŠ Dřísy
12.03.201830.04.2018
Obec Dřísy - Návrh závěrečného účtu za rok 2017
28.02.201805.04.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřísy za rok 2017
28.02.201810.04.2019
Rozpočtové opatření č. 1
14.02.201831.12.2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
15.01.201828.01.2018

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce