Obec Dřísy - prodloužení vodovodu

Obec Dřísy získala dotaci ve výší 636 986,57,- Kč ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství. Celková cena díla činila 946 307,71,- Kč. Spoluúčast obce činila 309 321,14,- Kč.

Tento Projekt byl realizován s_.jpg