Rekonstrukce chodníků v obci Dřísy - IV. etapa

2109300237-a3horizontal_.jpg

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost pěších v obci Dřísy v místě, kde je chodník v současnosti ve velmi špatném stavu, či zcela chybí. V rámci projektu bude vybudován souvislý chodník podél komunikace III/10158. Bude měněna šíře komunikace pro pěší a budou zde zajištěny prvky bezbariérovosti - pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Vybudování této komunikace pro pěší je součástí kompletní rekonstrukce chodníků v celé obci Dřísy (projekt je IV. etapou). Z důvodu vysoké frekvence průjezdu vozidel na komunikaci III/10158, je nutné v této části zajisti bezpečnost pěších pohybujících se zde. 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Výše dotace: 986 076,25 Kč

Předpokládaná cena díla: 1 037 975,00 Kč

Předpokládaná spoluúčast obce: 51 898,75 Kč

Smlouva o dílo: 1 983 740,56 Kč

Celková cena díla: 2 221 706,74 Kč (Dodatek č. 1 k SoD)

Celková spoluúčast obce: 1 235 630,49 Kč