Rekonstrukce chodníků v obci Dřísy - I. a III.etapa

Loga EU a MpMR


S radostí informujeme, že naše obec získala dotaci z EU
z Integrovaného regionálního operačního programu na MMR ČR na projekt:

,,Rekonstrukce chodníků v obci Dřísy - I. a III.etapa".

Projekt řeší rekonstrukci chodníků ve dvou lokalitách. První je kolem školy až k autobusové zastávce u hasičské zbrojnice včetně osvětlení 3 ks přechodů pro chodce. Další začíná od autobusové zastávky u Vily, vede podél hlavní silnice směrem k nádraží až k odbočce do ulice Obecní. Součástí této etapy je i rekonstrukce veřejného osvětlení.

Celkové způsobilé výdaje projektu se předpokládají ve výši 7.113.590,-Kč. Dotace z EU činí 6.046.551,50Kč, dotace ze státního rozpočtu je ve výši 355.679,50Kč.