Rozšíření a posílení funkčního stavu zeleně v obci Dřísy III. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace III. etapy rozšíření a posílení funkčního stavu zeleně v obci Dřísy. V rámci realizace zakázky dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin se založením trávníku, přičemž součástí plnění je rovněž tříletá následná péče.

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Operačního programu Životní prostředí, název projektu „Rozšíření a posílení funkčního stavu zeleně v obci Dřísy III. etapa“, číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/1 /0.0/18_128/0011337.

Rozšíření a posílení funkčního stavu zeleně v obci Dřísy III.etapa.jpg

ikona Rozšíření a posílení funkčního stavu zeleně v obci Dřísy III.etapa (PDF 535.66 kB)