Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2022
NázevVyvěšenoSvěšeno
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
29.12.202228.01.2023
Informace o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování při volně prezidenta ČR ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (příp. 27. a 28. ledna 2023)
29.12.202228.01.2023
Rozpočtové opatření č. 10/2022
21.12.202231.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce Dřísy č. 2/2022
16.12.202231.12.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
16.12.202231.12.2023
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
15.12.202213.01.2023
Pozvánka na zasedání č.3 nového Zastupitelstva obce Dřísy
08.12.202231.12.2022
Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
02.12.202213.01.2023
Rozpočtové opatření č.9/2022
01.12.202231.12.2022
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023, Informace o počtu a sídle volebních okrsků
28.11.202213.01.2023
Pacht pozemku - vinice A
22.11.202231.03.2023
Záměr pachtu pozemku
22.11.202212.12.2022
Návrh rozpočtu obce Dřísy na rok 2023
21.11.202203.01.2023
Návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ Dřísy na rok 2023 (v tis. Kč)
21.11.202203.01.2023
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Dřísy na roky 2023-2025
21.11.202203.01.2023
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ pro rok 2024 a 2025
21.11.202203.01.2023
Návrh Rozpočtu SO Cecemínsko na rok 2023
21.11.202203.01.2023
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu SO Cecemínsko na roky 2023 - 2025
21.11.202203.01.2023
Veřejná vyhláška - rozhodnutí společného územního a stavebního řízení
15.11.202231.12.2022
Pozvánka na zasedání č.2 nového Zastupitelstva obce Dřísy
08.11.202216.11.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
03.11.202231.12.2023
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2023 - 2025
02.11.202231.12.2022
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dřísy
27.10.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č.8/2022
14.10.202231.12.2022
Zápis č.7/2022
12.10.202231.12.2022
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Dřísy
11.10.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č.7/2022
10.10.202231.12.2022
Výsledky hlasovaní ve volebním okrsku
01.10.202215.10.2022
Zajištění služby pro podání žádosti o vydání voličského průkazu
27.09.202211.10.2022
Zápis č.6/2022
27.09.202231.12.2022
Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR
26.09.202231.12.2022
Zápis č.5/2022
26.09.202231.12.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce
24.09.202231.12.2022
Zápis č.4/2022
24.09.202231.12.2022
Zápis č.3/2022
22.09.202231.12.2022
Zápis č.2/2022
21.09.202231.12.2022
Zápis č.1/2022
20.09.202231.12.2022
Veřejná vyhláška - Stanovení MÚP, III/10158 k.ú. Dřísy - přechod pro chodce
12.09.202229.09.2022
Veřejná vyhláška - Stanovení MÚP, ul. Lesní a Na Vinohradech k.ú. Dřísy - přednosti
12.09.202229.09.2022
Veřejná vyhláška - Stanovení MK ul. Poštovní k.ú. Dřísy - jednosměrka
12.09.202229.09.2022
Pozvánka na zasedání č.7 Zastupitelstva obce Dřísy
12.09.202231.12.2022
Oznámení o době a místě konání voleb
05.09.202230.09.2022
Rozpočtové opatření č.6/2022
05.09.202231.12.2022
Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulicích Habrová a Ke Trati
31.08.202216.09.2022
Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínu školení
25.08.202225.09.2022
Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
25.08.202225.09.2022
Veřejná vyhláška - oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Zbraslav
24.08.202209.09.2022
Pozvánka na zasedání č.6 Zastupitelstva obce Dřísy
15.08.202224.08.2022
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení spol. územ. a staveb. řízení pro akci: ,,Výstavba chodníků v obci Dřísy - 6.etapa"
08.08.202223.08.2022
Pozvánka na zasedání č.6 Zastupitelstva obce Dřísy
08.08.202214.08.2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
05.08.202230.09.2022
1-Veřejná vyhláška - stanovení doprav.značení
05.08.202222.08.2022
2-Veřejná vyhláška - stanovení doprav.značení
05.08.202222.08.2022
3-Veřejná vyhláška - stanovení doprav.značení
05.08.202222.08.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
03.08.202225.08.2022
Rozpočtové opatření č.5/2022
29.07.202231.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Oznámení o Návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
07.07.202225.07.2022
Pozvánka na zasedání č.5 Zastupitelstva obce Dřísy
07.07.202215.07.2022
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředníka ÚSC na pozici referent státní správy a samosprávy
06.06.202204.07.2022
Rozpočtové opatření č.4/2022
06.06.202231.12.2022
Schválený Závěrečný účet obce Dřísy za rok 2021
06.06.202231.07.2023
Pozvánka na zasedání č. 4 Zastupitelstva obce Dřísy
23.05.202206.06.2022
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2021
16.05.202230.06.2023
Záměr pronájmu pozemků
16.05.202214.07.2022
Záměr pachtu pozemků
16.05.202214.07.2022
Návrh Závěrečného účtu SO Cecemínsko za rok 2021 včetně všech příloh
16.05.202231.12.2022
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021
09.05.202231.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy - oprava a údržba silnic
04.05.202223.05.2022
Veřejná vyhláška Doručení návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje a oznámení o veřejném projednání návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje
02.05.202203.06.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy
02.05.202220.05.2022
Rozpočtové opatření č.3/2022
29.04.202231.12.2022
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2022
26.04.202226.05.2022
Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2021 včetně všech příloh
15.04.202210.05.2022
Rozpočtové opatření č.2/2022
15.04.202231.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce Dřísy č. 1/2022, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
14.04.202228.04.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
14.04.202231.12.2022
Záměr pachtu vinice díl
13.04.202230.06.2022
Pozvánka na zasedání č. 3 Zastupitelstva obce Dřísy
05.04.202214.04.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
31.03.202231.12.2022
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředníka ÚSC na pozici účetní obce
18.03.202231.03.2022
Záměr obce o výpůjčce nemovitosti v jejím vlastnictví
18.03.202212.04.2022
Pozvánka na zasedání č. 2 Zastupitelstva obce Dřísy
28.02.202214.03.2022
Veřejná výzva : účetní obce
18.02.202217.03.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
18.02.202204.03.2022
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředníka ÚSC na pozici účetní obce
18.02.202217.03.2022
Zápis č.8/2021
17.02.202231.12.2022
Zápis č.7/2021
16.02.202231.12.2022
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředníka ÚSC na pozici účetní obce
04.02.202218.02.2022
Záměr směny pozemků
01.02.202228.02.2022
Záměr pachtu vinice - díl d
01.02.202228.02.2022
Záměr pachtu vinice - díl a
01.02.202231.03.2022
Pozvánka na zasedání č. 1 Zastupitelstva obce Dřísy
24.01.202207.02.2022
Zveřejnění Rozpočtu na rok 2022 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024 Svazku měst a obcí VKM
21.01.202231.12.2022

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce